Επιτροπές

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μέλος
Μέλος
Μέλος 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπεύθυνος  Εθνικής Ανδρών
Υπεύθυνος  Εθνικής Νέων Ανδρών
Υπεύθυνος  Εθνικής Εφήβων
Υπεύθυνος  Εθνικής Παίδων
Υπεύθυνος  Εθνικής Παμπαίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπεύθυνος  Εθνικής Γυναικών
Υπεύθυνος  Εθνικής Νέων Γυναικών
Υπεύθυνος  Εθνικής Νεανίδων
Υπεύθυνος  Εθνικής Κορασίδων
Υπεύθυνος  Εθνικής Παγκορασίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                        
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης – Εθν. Καθηγητής
Μέλος
Μέλος – Υπεύθυνος Παρατήρησης 
Μέλος