Κανονισμοί και Δίκαιο

1. Καταστατικό Ε.Ο.Κ.
2. Κανονισμός Ε.Ο.Κ.(2019)
     – Διοίκηση, Επιτροπές, Αθλητικές Ενώσεις, Τοπικές Επιτροπές, Κ.Ε.Δ, Σωματεία (Άρθρο 1 έως 18)
     – Πρωταθλήματα (Άρθρο 18 έως 57)
     – Διαιτητές-Κριτές (Άρθρο 58 έως 81)
     – Πειθαρχικό Δίκαιο Σωματείων (Άρθρο 82)
     – Πειθαρχικό Δίκαιο Προπονητών (Άρθρο 83 έως 84)
     – Πειθαρχικό Δίκαιο Διοικητικών Παραγόντων (Άρθρο 85)
     – Γενικά (Άρθρο 86 έως 89)
     – Εθνικές Ομάδες (Άρθρο 90 έως 99)
     – Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας Αθλητών (Άρθρο 100)

3. Κανονισμός Αντιπροσώπων Καλαθοσφαιριστών-Προπονητών
4. Κανονισμός Εγγραφών-Μεταγραφών Ελλήνων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης σε Ερασιτεχνικά Σωματεία
5. Κανονισμός-Απόφαση Εγγραφής Ομογενών & Αλλοδαπών Αθλητών σε Ελληνικά Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία Καλαθοσφαίρισης
6. Κανονισμός Ελλήνων Προπονητών
7. Κανονισμός Διαιτησίας
8. Κανονισμός Παιδιάς
9. Κανονισμός-Απόφαση Συγχώνευσης Αθλητικών Σωματείων
10. Κανονισμός Ειδικής Αδειοδότησης 2012-2013
11. Κανονισμός Προσωπικού Ε.Ο.Κ
12. Κανονισμός Προμηθειών