Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Διοικητικό Συμβούλιο

Λιόλιος Ευάγγελος Πρόεδρος
Περιγραφή
Γαλατσόπουλος Ευάγγελος Α' Αντιπρόεδρος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Ηλιόπουλος Ιωάννης Β' Αντιπρόεδρος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Νικολόπουλος Νικόλαος Γενικός Γραμματέας
Περιγραφή
Ζεϊμπέκης Νικόλαος Ταμίας
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Ντάκουρης Βασίλειος Ειδικός Γραμματέας
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Ντικούδης Δήμος Μέλος
Περιγραφή
Κωνσταντινίδου Άννα Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Ρεντζιάς Ευθύμιος Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Μαρλαφέκας Κωνσταντίνος Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Βασιλειάδης Χρήστος Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Χριστοδούλου Θεοφάνης Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Δίτσιος Τρύφωνας Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Τάκης Λάμπρος Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Δελημπαλταδάκης Αναστάσιος Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Ευαγγέλου Δημήτριος Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Πεταλωτής Ιωάννης Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Τριαντόπουλος Παναγιώτης Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Δουβής Σταύρος Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Βασιλόπουλος Φώτιος Μέλος
Type here some info about this team member, the man very important person of our company.