Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

ΚΕΔ/ΕΟΚ: Εξαίρεση διαιτητών

Ασκώντας πειθαρχικό έλεγχο στους διαιτητές, η ΚΕΔ/ΕΟΚ αποφάσισε, την εξαίρεση από συγκεκριμένο αριθμό αγώνων των παρακάτω διαιτητών, για πλημμελή άσκηση καθηκόντων: