Επιστολή Ι. Κούβελου προς την ΕΟΕ

Ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας,  με επιστολή του προς την ΕΟΕ αναφέρεται στο Νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Αθλητισμού για την «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων κλπ…» τονίζει πως «δημιουργεί ένα πλαίσιο κανόνων που χωρίς αμφιβολία, εκτός από την αντισυνταγματικότητά τους, πλήττουν σε μεγάλο βαθμό και το αθλητικό κίνημα της χώρας».

Περισσότερα »
Ειδήσεις

Ψήφισμα ΕΟΕ

H Oλομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στη συνεδρίασή της, συζήτησε εκ νέου και ενδελεχώς το υπό συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, αθλητικό νομοσχέδιο. Αποφάσισε ομόφωνα

Περισσότερα »

Επιστολή Ι. Κούβελου προς την ΕΟΕ

Ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας,  με επιστολή του προς την ΕΟΕ αναφέρεται στο Νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Αθλητισμού για την «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων κλπ…» τονίζει πως «δημιουργεί ένα πλαίσιο κανόνων που χωρίς αμφιβολία, εκτός από την αντισυνταγματικότητά τους, πλήττουν σε μεγάλο βαθμό και το αθλητικό κίνημα της χώρας».

Ψήφισμα ΕΟΕ

H Oλομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στη συνεδρίασή της, συζήτησε εκ νέου και ενδελεχώς το υπό συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, αθλητικό νομοσχέδιο. Αποφάσισε ομόφωνα