Πρόσκληση σε τακτική Γ.Σ. των αντιπροσώπων των σωματείων μελών της ΕΟΚ στις 31/3/23

Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι όλα τα σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Κ που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 31.3.2023, είτε παρασταθούν δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να ακολουθήσουν την διαδικασία που παρέχεται  μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://apps.basket.gr (σύμφωνα με τις οδηγίες  της σχετικής εγκυκλίου και του παραρτήματος αυτής).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ της ως άνω διαδικασίας, παρέχονται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Τέλος, ανεξάρτητα από την καταληκτική ημερομηνία της 1.3.2023 έως την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ως άνω ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ διαδικασία, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ να προβούν στην όσο το δυνατόν πιο άμεση ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, προκειμένου να διενεργηθεί από νωρίς ο έλεγχος των προϋποθέσεων συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση της 31.3.2023.