Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης σε τακτική Γ.Σ. των αντιπροσώπων των σωματείων μελών της ΕΟΚ στις 31/3/23