Κανονισμός Εγγραφών – Μεταγραφών ΕΟΚ

Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας μας, της 31.3.2023 ( ή σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας της 1.4.2023) και αναφορικά με  το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών της Ε.Ο.Κ), προς διευκόλυνση των σωματείων μελών της Ε.Ο.Κ, παρέχεται συνημμένα το Κείμενο Κανονισμού, (με κόκκινο χρώμα  επί των αλλαγών)

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προτεινόμενες αλλαγές αφορούν μόνο τη συμπλήρωση καθώς και την πληρέστερη διευκρίνιση των σχετικών με το διπλό δελτίο και τις θυγατρικές ομάδες διατάξεων (ήτοι, άρθρα 9,10 &11)