Επισήμανση Επιτροπής Πρωταθλημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι από τις Εκθέσεις των Κομισάριων παρατηρείται ότι δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμα η λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των κλειστών γυμναστηρίων που χρησιμοποιείται ως έδρα. Από τις αναφορές που έχουμε προκύπτει ότι τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα δεν έχουν εναρμονιστεί με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Είναι επιτακτική ανάγκη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να έχετε εναρμονίσει το χρονόμετρο των 24’’ να ανανεώνετε στα 14’’ στο επιθετικό ρημπάουντ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ακόμα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα καθήκοντα του βοηθού σημειωτή τα κάνει ο χρονομέτρης του αγώνα για να αποφύγουμε (εκεί που τα ηλεκτρονικά των γηπέδων το επιτρέπουν) τον 4ο κριτή, ο οποίος  άλλωστε προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Αυτή όμως η επιπλέον ενασχόληση του χρονομέτρη πρέπει να του επιτρέπει να ασκεί και τα δικά του καθήκοντα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει ανεξάρτητη κονσόλα προσωπικών και ατομικών σφαλμάτων, η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί στην παράλληλη με τα καθήκοντά του λειτουργία.