ΕΟΚ: Ουδεμία ανάμειξη

Η ΕΟΚ ξεκαθαρίζει πως ουδεμία ανάμειξη έχει με τις αποφάσεις της ΕΕΑ.

Η ΕΕΑ είναι μια ανεξάρτητη αρχή και παίρνει τις δικές αποφάσεις. Ζητούμε να σταματήσει η με δεξιοτεχνία προσπάθεια εμπλοκής μας στην υπόθεση αυτή και μετάθεσης των ευθυνών, αφού είναι γνωστό σε όλους, ποιοι έχουν την ευθύνη για τις εξελίξεις αυτές. Επιτέλους, οι κύριοι αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.