Εγκύκλιος χειμερινής μεταγραφικής περιόδου 2022-23

Εξεδόθη η εγκύκλιος χειμερινής μεταγραφικής περιόδου 2022-23 και μπορείτε να την δείτε εδώ.