Διευκρινιστική διάταξη Εγκυκλίου χειμερινών Μετ/φων 2022-23

Η ΕΟΚ, εξέδωσε διευκρινιστικήδιάταξη περί της εγκυκλίου χειμερινής μεταγραφικής περιόδου 2022-23 και μπορείτε να την δείτε εδώ: