Ανακοίνωση ΕΟΚ

Η ΕΟΚ επαναλαμβάνει για όσους δεν δύνανται να καταλάβουν τα αυτονόητα, τα εξής: Μοναδικοί αρμόδιοι για την σύνταξη, παρακολούθηση και επικαιροποίηση υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη δυνατότητα άθλησης, είναι οι επιστήμονες των επιτροπών που έχει συστήσει η Πολιτεία.

Η κάθε ομοσπονδία, είναι αρμόδια μόνο να τα τηρεί κατά γράμμα και να αναμένει τις επόμενες οδηγίες. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας και της ανέξοδης συνθηματολογίας.