Εγκύκλιος Τακτικής Γ.Σ. ΕΟΚ (18.05.2022)

Ακολουθεί υπόδειγμα αποσπάσματος πρακτικού από το βιβλίο συνεδριάσεων Δ.Σ. του σωματείου σχετικά με την εκπροσώπηση του σωματείου σας στην ΓΣ της ΕΟΚ