ΓΓΑ: Αποτελέσματα σχολής προπονητών

Η ΓΓΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Ενιαίας Σχολής Προπονητών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (Α’ και Γ’ Κατηγορία), τη Θεσσαλονίκη (Γ’ Κατηγορία), την Πάτρα (Γ’ Κατηγορία) και το Ηράκλειο (Γ’ Κατηγορία).

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα:

Αθήνα Α’ Κατηγορία ΕΔΩ

Αθήνα Γ’ Κατηγορία ΕΔΩ

Θεσσαλονίκη Γ’ Κατηγορία ΕΔΩ

Πάτρα Γ’ Κατηγορία ΕΔΩ

Ηράκλειο Γ’ Κατηγορία ΕΔΩ