Διανομή μπαλών στα Σωματεία Εθνικών Κατηγοριών του Νομού Θεσσαλονίκης

Από την ΕΟΚ ανακοινώνεται προς τα Σωματεία Εθνικών Κατηγοριών του Νομού Θεσσαλονίκης, ότι έχουν παραληφθεί οι δερμάτινες μπάλες που κάθε χρόνο παρέχονται δωρεάν στις ομάδες.

Οι εκπρόσωποι των προαναφερθέντων Σωματείων μπορούν να παραλαμβάνουν τις μπάλες που δικαιούνται, με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, από τα Νέα Γραφεία της Ε.Ο.Κ. στη Θεσσαλονίκη, Ακταίου 3-Βούλγαρη, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και ώρες 9:00 – 13:00.