Αίτημα Διαδικτυακής Μετάδοσης Αναμέτρησης

Επισυνάπτεται το αρχείο (ΑΙΤΗΣΗ-LIVE STREAMING_2020-2021.docx), το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από το σωματείο ή τον φορέα και να σταλεί στο τμήμα Εθνικών Πρωταθλημάτων – champ@basket.gr –  έτσι ώστε εφόσον εγκριθεί από την ΕΟΚ, να του σταλεί η απαραίτητη έγκριση με τις αντίστοιχες οδηγίες – υποχρεώσεις που συνεπάγονται.

ΑΙΤΗΣΗ-LIVE STREAMING_2021-2022.docx