Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Απόφαση Προέδρου Πρωτοδικών

Απορρίφθηκε με την από 16/06/2021 απόφαση του προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και η νέα αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής που είχε κατατεθεί από ορισμένα σωματεία, λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, δεδομένου ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες της ΕΟΚ.