Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Διαιτητές – Κομισάριος του αγώνα Περιστέρι-Λάρισα

Οι διαιτητές και οι κομισάριος του αγώνα Περιστέρι – Λάρισα είναι οι εξής: Κάρδαρης-Χαλαμπαλάκης-Ορφανός Ιορδ. (Παλάτος).