Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Προκηρύξεις Αγων. Περιόδου 2020-2021

Γενική Προκήρυξη πρωταθλήμάτων ΕΟΚ, Αγωνιστικής περιόδου 2020-2021
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2020-2021
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2020-2021
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α1 ΕΘΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2020-2021
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 2020-2021
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α2 ΕΘΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2020-2021
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 2020-2021
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΕΘΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β ΑΝΔΡΩΝ, 2020-2021
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γ ΕΘΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γ ΑΝΔΡΩΝ, 2020-2021
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α2 ΕΘΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α2 ΑΝΔΡΩΝ, 2020-2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γενικής Προκήρυξης πρωταθλήμάτων ΕΟΚ, Αγωνιστικής περιόδου 2020-2021
Τροποποίηση Ειδ. Προκ. Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής Κατ. Ανδρών περ. 2020-2021
Τροποποίηση Ειδ. Προκ. Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής Κατ. Γυναικών περ. 2020-2021
Τροποποίηση Ειδ. Προκ. Πρωταθλήματος Β Εθνικής Κατ. Ανδρών περ. 2020-2021
Τροποποίηση Ειδ. Προκ. Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατ. Ανδρών περ. 2020-2021
Τροποποίηση Ειδικών Προκηρύξεων Πρωτ/ων των Εθν. Κατ/ιων, Αγων. Περ. 2020-2021
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ της Τροποποιητικής Ειδ. Προκ. Β Εθν. Κατ. Ανδρών 2020-2021
Τροποποίηση Ειδ. Προκ. Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατ. Γυναικών περ. 2020-2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2020-2021 [Μάρτιος 2021]
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 [Μάρτιος 2021]
Προκήρυξη Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, 2020-2021
Δήλωση Συμμετοχής στην 2η και ΤΕΛΙΚΗ φάση Πανελ. Πρωτ. Παίδων, 2020-2021
Προκήρυξη Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κορασίδων, 2020-2021
Δήλωση Συμμετοχής στην 2η και ΤΕΛΙΚΗ φάση Πανελ. Πρωτ. Κορασίδων, 2020-2021
Προκήρυξη Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων, 2020-2021
Δήλωση Συμμετοχής στην 2η και ΤΕΛΙΚΗ φάση Πανελ. Πρωτ. Εφήβων, 2020-2021
Προκήρυξη Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων, 2020-2021
Δήλωση Συμμετοχής στην 2η και ΤΕΛΙΚΗ φάση Πανελ. Πρωτ. Νεανίδων, 2020-2021