Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με την υπ΄ αριθμ. 33/28-02-2019 απόφασή του  προκηρύσσει τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των σωματείων μελών της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 8 – 11 του Καταστατικού της και 27 & 51 παρ. 8 του Ν. 2725/1999.

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2018

3. Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού 2018

4. Τροποποιήσεις άρθρων Καταστατικού και Εσωτερικού Κανονισμού Ε.Ο.Κ.

 

Η Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Κ. θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.00 στα Γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ο.Α.Κ.Α, οδός Κηφισίας 37 Μαρούσι.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της από το Καταστατικό της Ε.Ο.Κ. προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 την αυτήν ώρα και στον αυτό τόπο που έχουν οριστεί για την αρχική Γ.Σ.

 

Επισημαίνεται ότι τα τελευταία έτη η απαιτούμενη απαρτία επιτυγχάνεται κατά την πρώτη αναφερόμενη ως άνω ημερομηνία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ