Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας ενημερώνουμε ότι η Ε.Ε. του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με αρ. πρωτ. 12/07-11-2016 στη συνεδρίαση της, επικύρωσε εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος και  επέβαλε στο Σωματείο σας ποινή έγγραφης  επίπληξης (Άρθρο 82 παρ. 2Αβ Κανονισμών Ε.Ο.Κ.), στον αθλητή Σπύρο Κέκελη την ποινή του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας (ανάρμοστη συμπεριφορά, άρθρο 62 παρ. 1) και στον αθλητή Φοίβο Γυμνόπουλο έγγραφη αυστηρή επιτίμηση, για τα συμβάντα στον αγώνα  ΦΣΦ Αριστοτέλης– ΑΓΣ Ιωαννίνων της 30/10/2016.