Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Ανακοίνωση ΚΕΔ/ΕΟΚ (19/10)

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ εφιστά την προσοχή σας στην επιμέλεια που απαιτείται για τη διατήρηση της πρέπουσας φυσικής κατάστασης και εικόνας ενός Διαιτητή Εθνικών Κατηγοριών, καθόλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Αν ωστόσο η Επιτροπή διαπιστώσει πλημμέλειά σας ως προς τούτο, προσβλέπει στη συμμόρφωσή σας εντός 30 ημερών, ώστε να αποφύγει να βρεθεί στη δύσκολη θέση του πειθαρχικού ελέγχου.