Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Ερωτήσεις – Σενάρια, επί των κανονισμών – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – Αύγουστος 2016.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

1.   Σε μια πάσα του Α1 προς τον Α2, η μπάλα αγγίζει τον Β2 και κατόπιν τη στεφάνη. Ο Α3 ανακτά τον έλεγχο της μπάλας. Η ομάδα Α έχει νέα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα στη διάθεσή της, για να εκδηλώσει επίθεση.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-33)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά που η μπάλα έχει αγγίξει τη στεφάνη των αντιπάλων για οποιοδήποτε λόγο, η συσκευή των 24 δευτερολέπτων θα ανανεώνεται στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα, εάν η ομάδα που επανακτά τον έλεγχο της μπάλας είναι η ίδια  ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας  πριν η μπάλα αγγίξει τη στεφάνη.

2.   Ο Α1 σουτάρει για καλάθι με  τέσσερα (4) δευτερόλεπτα να απομένουν στη συσκευή των 24”.  Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη, αναπηδά και ο Α2 ανακτά τον έλεγχό της. Η συσκευή των 24” θα ανανεώνεται στα είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα.

ΟΧΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-34α)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή των 24” θα ανανεώνεται στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα ανεξάρτητα από το που ο Α2 ανακτά την κατοχή της μπάλας στο εμπρός ή στο πίσω γήπεδο

3.   Ο Α1 σουτάρει για καλάθι με  είκοσι (20) δευτερόλεπτα να απομένουν στη συσκευή των 24”.  Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη, αναπηδά και ο Α2 ανακτά τον έλεγχό της. Η συσκευή των 24” θα ανανεώνεται στα είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα.

ΟΧΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-34β)

4.   Ο Α3 σουτάρει για καλάθι. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη. Ο Β1 αγγίζει τη μπάλα και κατόπιν ο Α2 ανακτά τον έλεγχό της. Η συσκευή των 24” θα ανανεώνεται στα είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα.

ΟΧΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-35)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή θα ανανεώνεται  στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα αμέσως μόλις ο Α2 ανακτά τον έλεγχο της μπάλας.

5.   Ο Α4 σουτάρει για καλάθι και η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη. Ο Β1 αγγίζει τη μπάλα η οποία και καταλήγει εκτός ορίων. Η συσκευή των 24” θα ανανεώνεται στα είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα.

ΟΧΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-36)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή θα ανανεώνεται  στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από το σημείο επαναφοράς στο εμπρός ή στο πίσω γήπεδο,  και η επαναφορά της μπάλας θα γίνεται από το πλησιέστερο σημείο της παράβασης (σημείο εξόδου της μπάλας).

6.   Κοντά στη λήξη της περιόδου των 24”, ο Α1 πετά τη μπάλα προς τη στεφάνη με σκοπό να ανανεώσει τη συσκευή των 24”. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη. Ο Β1 αγγίζει τη μπάλα η οποία κατόπιν καταλήγει εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α. Η συσκευή των 24” θα ανανεώνεται στα είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα.

ΟΧΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-37)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή θα ανανεώνεται  στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από το σημείο επαναφοράς στο εμπρός ή στο πίσω γήπεδο,  και η επαναφορά της μπάλας θα γίνεται από το πίσω γήπεδο της Α ομάδας.

7.   Ο Α4 σουτάρει για καλάθι και η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη. Ο Α2 κτυπά τη μπάλα και κατόπιν ο Α3 ανακτά τον έλεγχο της μπάλας. Η συσκευή των 24” θα ανανεωθεί στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα αμέσως μόλις ο Α3 ανακτήσει τον έλεγχο της μπάλας οπουδήποτε στον αγωνιστικό χώρο.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-38)

8.   Ο Α5 σουτάρει για καλάθι, η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη και στη διάρκεια της αναπήδησης, ο Β2 κάνει φάουλ στον Α2. Αυτό είναι το 3ο ομαδικό της Β ομάδας σε αυτή την περίοδο. Η συσκευή των 24” θα ανανεωθεί στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-39)

9.   Ο Α4 σουτάρει, η μπάλα μπαίνει στο καλάθι, και τότε ο Β2 κάνει φάουλ στον Α2. Αυτό είναι το 3ο ομαδικό της Β ομάδας σε αυτή την περίοδο. Η συσκευή των 24” θα ανανεωθεί στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-40)

10.     Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη και στην αναπήδηση ανακτάται ταυτοχρόνως από τους Α2 και Β2 και καταλογίζεται αναπήδηση. Το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής είναι υπέρ της ομάδας Α. Η συσκευή των 24” θα ανανεωθεί στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα και η επαναφορά για την ομάδα Α θα γίνεται από το πλησιέστερο σημείο της ταυτόχρονης κράτησης της μπάλας.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-41)

11.     Ο Α2 σουτάρει για καλάθι με 8’’ να απομένουν στο ρολόι των 24’’. Η μπάλα σφηνώνει μεταξύ στεφάνης και ταμπλό. Το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής είναι υπέρ της ομάδας Α. Η μπάλα θα χορηγείται για επαναφορά στην ομάδα Α και η συσκευή των 24 δευτερολέπτων θα συνεχίσει να δείχνει οκτώ (8) δευτερόλεπτα.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-42)

12.     Ο Α1 πασάρει με alley hoop τη μπάλα στον Α2. Η μπάλα δεν ανακτάται από τον Α2 αλλάαγγίζει τη στεφάνη και κατόπιν ο Α3 ανακτά τον έλεγχο της μπάλας στο δικό του πίσω γήπεδο.  Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση μπρός πίσω.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-43)

13.     Ο Α3 πασάρει με alley hoop τη μπάλα στον Α2. Η μπάλα δεν ανακτάται από τον Α2 αλλάαγγίζει τη στεφάνη και κατόπιν ο Α4 ανακτά τον έλεγχο της μπάλας στο εμπρός του γήπεδο.  Η συσκευή των 24’’ δευτερολέπτων θα ανανεώνεται στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα αμέσως μόλις ο Α4 ανακτήσει τον έλεγχο της μπάλας.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-43)

14.     Μετά από αμυντικό ριμπάουντ ο Α1 θέλει να πασάρει τη μπάλα στον Α2. Ο Β1 κτυπά τη μπάλα μακριά από τα χέρια του Α1. Η μπάλα κατόπιν κτυπά τη στεφάνη και πιάνεται από τον Β2. Η συσκευή των 24’’ δευτερολέπτων θα ανανεώνεται στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα.

ΟΧΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 50-44)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς η μπάλα δεν ήταν στον έλεγχο της ίδιας ομάδας που βρισκόταν στον έλεγχο της μπάλας πριν η μπάλα αγγίξει τη στεφάνη, η συσκευή θα ανανεώνεται με 24” για την ομάδα Β.