Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Αποφάσεις του ΜΔΟ της ΕΟΚ (13/5)

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Δικαιοδοτικό της ΕΟΚ μετά από συνεδρίαση του επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:

Στον αθλητή N. Otovic (Φίλιππος Βέροιας, Α2 Ανδρών) την ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας.

Στον Δ. Γκίμα , προπονητής Φίλιππου Βέροιας, την ποινή της προσωρινής για είκοσι (20) ημέρες στέρηση δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του.

Στον Η. Λαζό, συνοδό του Φίλιππου Βέροιας, την ποινή της απαγόρευσης εισόδου του στον αγωνιοστικό χώρο του γηπέδου όπου αγωνίζεται η ομάδα του για δύο (2) μήνες.

Στον Χ. Μπαλατσιώτη, βοηθός προπονητή Φίλιππου Βέροιας, την ποινή της προσωρινής για δέκα (10) ημέρες στέρηση δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του.