Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Ερωτήσεις – Σενάρια, επί των κανονισμών – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – AΠΡΙΛΙΟΣ 2016

 

1.    Ο Α1 σουτάρει επιτυχώς για καλάθι και το χρονόμετρο του αγώνος ηχεί για την λήξη της περιόδου ή του παιχνιδιού. Δύο (2) ή τρείς (3) πόντοι πιστώνονται από τους διαιτητές, οι οποίοι όμωςέχουν αμφιβολία εάν το σουτ του Α1 ελευθερώθηκε μετά τη λήξη του αγωνιστικού χρόνου και κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε. (Συστήματος Στιγμιαίας  Επανάληψης) – instantreplay, για να διαπιστώσουν εάν το καλάθι είναι εμπρόθεσμο.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η χρήση του ΣΣΕ παρέχει σαφείς και πειστικές οπτικές αποδείξεις ότι η μπάλα απελευθερώθηκε μετά την λήξη του αγωνιστικού χρόνου της περιόδου, το καλάθι θα ακυρώνεται. Εάν με τη χρήση του ΣΣΕ διαπιστωθεί  ότι η μπάλα ελευθερώθηκε πριν την λήξη του αγωνιστικού χρόνου της περιόδου, οι διαιτητές θα επιβεβαιώσουν του 2 ή 3 πόντους για την ομάδα Α.

2.    Η ομάδα Β προηγείται με δύο (2) πόντους. Το χρονόμετρο του αγώνος ηχεί για τη λήξη της περιόδου ή του παιχνιδιού όταν ο Α1 σουτάρει επιτυχώςγια καλάθι δύο (2) πόντων. Οι διαιτητέςέχουν αμφιβολία εάν το σουτ του Α1 θα πρέπει να μετρήσει για δύο (2) ή για τρείς (3) πόντους και κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-3)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το ΣΣΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή για να αποφασίσουν οι διαιτητές εάν ένα επιτυχημένο σουτ μετρά για 2 ή 3 πόντους.

3.    O Α1 σουτάρει επιτυχώς για τρείς (3) πόντους και περίπου την ίδια χρονική στιγμή το ρολόι του αγώνος ηχεί για τη λήξη της περιόδου. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία εάν ο Α1 είχε πατήσειτη γραμμή εκτός ορίων στην προσπάθεια του για καλάθι και κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-4)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΣΣΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος της περιόδου για να διαπιστωθεί εάν η επιτυχημένη προσπάθεια για καλάθι ελευθερώθηκε  πριν ηχήσει η κόρνα του χρονομέτρου του παιχνιδιού για τη λήξη της περιόδου. Η χρήση του ΣΣΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον για να αποφασισθεί πόσος χρόνος θα απομένει στο χρονόμετρο του αγώνος εάν μια παράβαση εκτός ορίων συνέβη από το σουτέρ.

4.    Ο Α1 σουτάρει επιτυχώς και περίπου την ίδια χρονική στιγμή, ηχεί η κόρνα της λήξης για το τέλος της περιόδου. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία για την ορθή χρήση της λειτουργίας του χρονομέτρουκαι κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-5)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εξοπλισμός του ΣΣΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφασισθεί εάν το σουτ  για το επιτυχημένο καλάθι ελευθερώθηκε  πριν ηχήσει η κόρνα της λήξης για το τέλος της περιόδου. Η χρήση του ΣΣΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για να αποφασισθεί αν και κατά πόσος χρόνος θα πρέπει να εμφανίζεται στο χρονόμετρο του αγώνος, αν υπήρξε σχετική παράβαση.

5.    Ο Α1 σουτάρει επιτυχώς και περίπου την ίδια χρονική στιγμή, ηχεί η κόρνα της λήξης για το τέλος της περιόδου. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία για το αν η ομάδα Α έχει παραβιάσει τον κανόνα των οκτώ (8) δευτερολέπτων και κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-6)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση του ΣΣΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για να αποφασισθεί αν και κατά πόσος χρόνος θα πρέπει να εμφανίζεται στο χρονόμετρο του αγώνος, εάν υπήρξε παράβαση  των οκτώ δευτερολέπτων.

6.    Η ομάδα Β προηγείται με δύο (2) πόντους. Το χρονόμετρο του αγώνος ηχεί για τη λήξη της περιόδου ή του παιχνιδιού όταν ένα προσωπικό σφάλμα καταλογίζεται σε βάρος του Β4 υπέρ του ντριμπλέρ Α1. Αυτό είναι το 5ο  ομαδικό σφάλμα  της ομάδας Β. Οι διαιτητές κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε. για να αποφασισθεί  εάν το σφάλμα καταλογίστηκε πριν τη λήξη του αγωνιστικού χρόνου.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-7)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΣΣΕ  μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για να αποφασισθεί  εάν το σφάλμα καταλογίστηκε πριν τη λήξη του αγωνιστικού χρόνου. Εάν συμβαίνει αυτό, 2 ελεύθερες βολές θα χορηγούνται στον Α1 και το χρονόμετρο του αγώνος θα επαναρυθμίζεται στον υπολειπόμενο χρόνο.

7.    Ο Α1 σουτάρει για καλάθι και του γίνεται σφάλμα από τον Β1. Περίπου την ίδια στιγμή ηχεί το χρονόμετρο του παιχνιδιού για το τέλος της περιόδου. Το σουτ για καλάθι είναι ανεπιτυχές. Οι διαιτητές κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε. για να αποφασισθεί  εάν το σφάλμα του B1 καταλογίστηκε πριν ηχήσει η κόρνα της λήξης της παιχνιδιού.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-8)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση του ΣΣΕ μπορεί να γίνει για να αποφασίσει κατά πόσον το σφάλμα του B1 καταλογίστηκε πριν ηχήσει η κόρνα της λήξης της παιχνιδιού.
Εάν από τη χρήση του ΣΣΕ  προκύπτει ότι ο καταλογισμός του σφάλματος ήταν πριν τη λήξη της περιόδου, το χρονόμετρο του αγώνος θα επαναρυθμίζεται  στον υπολειπόμενο αγωνιστικό χρόνο και θα χορηγούνται οι ελεύθερες βολές. Εάν από τη χρήση του ΣΣΕ  προκύπτει ότι ο καταλογισμός του σφάλματος ήταν μετά τη λήξη της περιόδου, το σφάλμα του Β1  θα αγνοείται και καμία ελεύθερη βολή δεν θα χορηγείται στον Α1 εκτός και εάν το σφάλμα που καταλογίστηκε στον Β1 ήταν αντιαθλητικό, ή αποβολής και υπάρχει αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί.

8.    Με 5:53 να έχει παιχτείστην 1η περίοδο, η μπάλα κυλά στον αγωνιστικό χώρο δίπλα στην πλάγια γραμμή, όταν οι Α1 και Β1 προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχό της. Η μπάλα πηγαίνει εκτός ορίων και χορηγείται στην ομάδα Α για την επαναφορά. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία για το ποιος παίκτης προκάλεσε την έξοδο της μπάλας εκτός ορίων και κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε.

ΟΧΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-9)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαιτητές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ΣΣΕ αυτή τη στιγμή. Για τον προσδιορισμό του παίκτη που προκάλεσε την έξοδο της μπάλας εκτός ορίων,  η χρήση του ΣΣΕ  μπορεί να γίνει μόνο όταν το χρονόμετρο του παιχνιδιού δείχνει 2:00 λεπτά ή λιγότερο στην 4η περίοδο και για κάθε πρόσθετη περίοδο (παράταση).

9.    Ο Α1 σουτάρει επιτυχώς για καλάθι και οι διαιτητές πιστώνουν τρείς (3) πόντους. Οι διαιτητές όμως έχουν αμφιβολία εάν το σουτ ελευθερώθηκε από την περιοχή των τριών (3) πόντων και κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-10)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H χρήση του ΣΣΕ μπορεί να γίνει για να αποφασισθεί σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού εάν το επιτυχημένο σουτ θα μετρήσει για 2 ή 3 πόντους. Η χρήση του ΣΣΕ για τη συγκεκριμένη κατάσταση θα γίνεται  στην πρώτη ευκαιρία όταν το χρονόμετρο του παιχνιδιού είναι σταματημένο και η μπάλα νεκρή.

10.Καταλογίζεται σφάλμα του Β1 στον Α1 και χορηγούνται δύο (2) ελεύθερες βολές. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία για το σωστό παίκτη που πρόκειται να εκτελέσει τις ελεύθερες βολές και κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-11)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H χρήση του ΣΣΕ μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του παιχνιδιού για να αναγνωρισθεί ο σωστός σουτέρ των ελευθέρων βολών πριν η μπάλα τεθεί στη διάθεση του σουτέρ των ελευθέρων βολών για την 1η του ελεύθερη βολή. Ωστόσο το ΣΣΕ μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί μετά που η μπάλα έχει τεθεί στην διάθεση του σουτέρ των ελευθέρων βολών αλλά εάν το ΣΣΕ υποδεικνύει ότι τον λάθος σουτέρ, ένα διορθώσιμο λάθος επειδή επετράπη  σε λάθος παίκτη  να επιχειρήσει μια ελεύθερη βολή, έχει συμβεί. Η ελεύθερη  βολή/ές που επιχειρήθηκαν, και η κατοχή της μπάλας  σαν μέρος της ποινής θα ακυρώνονται και η μπάλα θα χορηγείται  στους αντιπάλους για επαναφορά από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.

11.Ο Α1 και Β1 ξεκινούν να γρονθοκοπούνται εκατέρωθεν ακολουθούμενοι  από επιπλέον παίκτες που συμμετέχουν στην συμπλοκή. Μετά από μερικά λεπτά οι διαιτητές έχουν επαναφέρει την τάξη στον αγωνιστικό χώρο. Κατόπιν κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε. προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοί παίκτες ενεπλάκησαν στη συμπλοκή.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-12)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τη στιγμή που έχει αποκατασταθεί η τάξη, οι διαιτητές μπορούν να κάνουν χρήση του ΣΣΕ για να αναγνωρίσουν τα εμπλεκόμενα μέλη των ομάδων και τους συνοδούς αυτών στη διάρκεια της συμπλοκής. Μετά τη συγκέντρωση σαφών και πειστικών αποδεικτικών στοιχείων για την κατάσταση της συμπλοκής, η τελική απόφαση θα πρέπει σαφώς να αναφερθεί από τον πρώτο διαιτητή μπροστά από το τραπέζι της γραμματείας και ανακοινώνεται στους δύο προπονητές.

12.Με 1:45 να έχει παιχτεί στην παράταση, ο Α1 κοντά στην πλάγια γραμμή πασάρει στον Α2. Στην πάσα του, ο Β1 παρεμβαίνει και την κτυπά στέλνοντάς την εκτός ορίων. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία εάν ο Α1 στη διάρκεια της πάσας του ήταν ήδη εκτός ορίων και κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε.

ΟΧΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-13)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΣΣΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφασισθεί εάν ο παίκτης ή η μπάλα ήταν εκτός ορίων.

13.Με 1:37 να έχει παιχτεί στην 4η περίοδο, η μπάλα καταλήγει εκτός ορίων. Επαναφορά για την ομάδα Α, στην οποία όμωςχορηγείται ένα τάϊμ άουτ. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία ως προς τον παίκτη που προκάλεσε την έξοδο της μπάλας και κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε.

ΝΑΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-14)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΣΣΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό του παίκτη που προκάλεσε την έξοδο της μπάλας εκτός ορίων. Το τάϊμ άουτ διάρκειας 1 λεπτού θα ξεκινήσει μόνο μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του ΣΣΕ.

14.Ο Α1 σουτάρει για καλάθι όταν ηχεί η κόρνα της λήξης για το τέλος της περιόδου ή τους αγώνος. Το σουτ είναιεπιτυχές. Δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο ΣΣΕ στον αγωνιστικό χώρο αλλά ο manager της ομάδας Β δηλώνει ότι το παιχνίδι βιντεοσκοπείται από την ομάδα του από μια υπερυψωμένη θέση και παρουσιάζει στους διαιτητές το τηλεοπτικό υλικό για την προβολή του replay. Οι διαιτητές μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του βίντεο για να αποφασίσουν εάν το σούτ είναι εμπρόθεσμο.

ΟΧΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 29 Παράδειγμα 46-16)

Όπου Σ.Σ.Ε. είναι η συντόμευση για το Σύστημα Στιγμιαίας  Επανάληψης – instant replay.