Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Ερωτήσεις – Σενάρια, επί των κανονισμών – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016.

1.    Ο Α1 ντριμπλάρει τη μπάλα και σταματά. Κατόπιν, χάνει την ισορροπία του και χωρίς να μετακινήσει το πόδι του πίβοτ αγγίζει το έδαφος με τη μπάλα μία ή δύο φορές ενώ κρατά τη μπάλα με τα δύο χέρια. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση και χορηγούν τη μπάλα στην ομάδα Β, για επαναφορά.

ΟΧΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 24 Παράδειγμα 24-4α)

2.    Ο Α1 ντριμπλάρει τη μπάλα και σταματά. Στη συνέχεια, πετά τη μπάλα από το ένα χέρι στο άλλο χωρίς να μετακινεί το πόδι του πίβοτ. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση και χορηγούν τη μπάλα στην ομάδα Β, για επαναφορά.

ΟΧΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 24 Παράδειγμα 24-4β)  

3.    Ο Α1 ξεκινά τη ντρίμπλα του πετώντας τη μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του, η μπάλα αγγίζει τον αγωνιστικό χώρο και κατόπιν ο Α1 συνεχίζει τη ντρίμπλα του. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση βημάτων και χορηγούν τη μπάλα στην ομάδα Β, για επαναφορά.

ΟΧΙ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2014-15, Άρθρο 24.1.2 και ΕΠΙΣΗΜΕΣ    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 24 Παράδειγμα 24-5α)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Νόμιμη ενέργεια.  Κατά τη διάρκεια της ντρίμπλας, η μπάλα μπορεί να πεταχτεί στο αέρα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αγγίζει το δάπεδο ή άλλο παίκτη, πριν ο παίκτης που την πέταξε, την αγγί­ζει και πάλι με τα χέρια του.

4.    Ο Α1 ξεκινά τη ντρίμπλα του πετώντας τη μπάλα μερικά μέτρα μακριά από αυτόν, η μπάλα αγγίζει τον αγωνιστικό χώρο και κατόπιν ο Α1 συνεχίζει τη ντρίμπλα του. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση και χορηγούν τη μπάλα στην ομάδα Β, για επαναφορά.

ΟΧΙ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2014-15, Άρθρο 24.1.2 και ΕΠΙΣΗΜΕΣ     ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 24 Παράδειγμα 24-5β)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Νόμιμη ενέργεια.  Κατά τη διάρκεια της ντρίμπλας, η μπάλα μπορεί να πεταχτεί στο αέρα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αγγίζει το δάπεδο ή άλλο παίκτη, πριν ο παίκτης που την πέταξε, την αγγί­ζει και πάλι με τα χέρια του.

5.    Ο Α1, ενώ κρατά τη μπάλα, χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο έδαφος. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση βημάτων και χορηγούν τη μπάλα στην ομάδα Β, για επαναφορά.

ΟΧΙ  (ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  2014-15, Άρθρο 25 Παράδειγμα 25-2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χωρίς πρόθεση πτώση του Α1, στο έδαφος είναι νόμιμη.Ωστόσο, εάν ο Α1 τώρα κυλήσει ή προσπαθήσει να σηκωθεί κρατώντας τη μπάλα, μία παράβαση βημάτων έχει διαπραχθεί.