Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Ανακοίνωση για τη διαιτησία αγώνων

Εφιστάται η προσοχή προς τους διαιτητές Εθνικών Κατηγοριών, ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Διαιτησίας (αρ. 4),

οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να ΜΗΝ αναλαμβάνουν τη διαιτησία αγώνα, επίσημου ή φιλικού, στον οποίο συμμετέχουν ομάδες Εθνικών Κατηγοριών, αν δεν έχουν οριστεί προς τούτο από την αρμόδια ΚΕΔ/ΕΟΚ. Οποιαδήποτε παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις αντίστοιχες πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος του διαιτητή.