Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθμόν 128/29-10-2014 απόφασή της επικύρωσε την εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος περί επιβολής στην ομάδα Ανδρών του σωματείου Κ. Αγ. Παρασκευής της ποινής του μηδενισμού της στον αγώνα με την αντίστοιχη ομάδα του σωματείου Κ.Ο. Χολαργού της 12-10-2014 για το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, σύμφωνα με το συνδυασμό των άρθρων 47 παρ. 2α και 54 παρ. 10 του εσωτερικού κανονισμού της ΕΟΚ.

 

Στη συγκεκριμένη παράβαση κρίθηκε ότι δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 82 Βα περί αφαίρεσης 3 βαθμών από την ομάδα Ανδρών του σωματείου Κ. Αγ. Παρασκευής, επειδή η τελεσθείσα ταυτοπροσωπία καλαθοσφαιριστή δεν οφείλεται σε άμεσο δόλο και κατά συνέπεια δεν πληρούνται καθ’ ολοκληρία οι απαιτούμενες για την εφαρμογή της προϋποθέσεις.