Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Ανακοίνωση ΕΟΚ

Σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία δεν συμμετέχει στην αναστολή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων το Σαββατοκύριακο 12-13 Απρι λίου που πρότεινε η Ε.Ο.Ε στις Ομοσπονδίες.
Πάγια θέση της Ε.Ο.Κ. είναι ότι αθλητισμός ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας θα πρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα να προσφέρει προς αυτήν τις αναντικατάστατες υπηρεσίες του.