• Ομοσπονδία
  • Αναπτυξιακό
  • Διοργανώσεις
  • Εθνικές Ομάδες
  • Στατιστικά
  • Media
  • Επικοινωνία
 
 

  ΦΟΡΕΙΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Γ.Γ.Α.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
WORLD ANTI-DOPING AGENCY-W.A.D.A.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ-Ε.Σ.Κ.Α.Ν.
 
 
 

 ΕΝΩΣΕΙΣ  Τ.Ε.  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΕΟΚ

Ε. Σ. Α. Κ. Ε.
Ε. Σ. Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε. Σ. Κ. Α. ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε. ΚΑ. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε. ΚΑ. Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ε. ΚΑ. Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ε. ΚΑ. Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ε. Σ. ΚΑ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ε. ΚΑ. Σ. ΚΡΗΤΗΣ
Ε. ΚΑ. Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ε. ΚΑ. Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τ/Ε  Ε.Ο.Κ. ΛΕΣΒΟΥ
Τ/Ε  Ε.Ο.Κ. ΣΑΜΟΥ
Τ/Ε  Ε.Ο.Κ. ΧΙΟΥ
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

  Ομοσπονδίες FIBA

F.I.B.A.
F.I.B.A.- Americas
F.I.B.A.- Africa
F.I.B.A.- Asia
F.I.B.A.- Europe
F.I.B.A.- Oceania

  Ομοσπονδίες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘOΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΩΦΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ
SPECIAL OLYMPICS-International
SPECIAL OLYMPICS-Europe
SPECIAL OLYMPICS-Hellas